2553-04-01

กงสุลสัญจร มาบอสตัน เดือน พ.ค.

กำหนดการ กงสุลสัญจร ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก จะมาพบให้บริการท่านในสุดสัปดาห์แรก คือ


  • วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2553 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 15.30 น. ณ ร้าน Lemon Tree Restaurant 211 Middlesex Turnpike Burlingtion, MA 01803 Tel. 781-273-232

ถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดให้การบริการด้านกงสุล เกี่ยวกับ
- การขอหนังสือเดินทางไทย (E-passport)
- การทำหนังสือมอบอำนาจ การจดทะเบียนเกิด ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ตลอดจน
- ให้คำแนะนำ และตอบปัญหาเรื่องต่างๆ สำหรับผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทางใหม่ (E-passport)
ขอให้นำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชนติดตัวมาด้วย ทั้งนี้ หากต้องการทราบ
ข้อมูลรายละเอียด เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นคำร้องในเรื่องข้างต้นแล้ว สามารถเข้าไปดูจากเว็บไซด์
ของสถานกงสุลใหญ่ฯ http://www.thaiconsulnewyork.com หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลข (212) 754-1770, (212) 754 2536-38