2550-11-15

เตรียมใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร


การเมืองไทยเป็นเรื่องที่หลายคนรู้สึกเป็นห่วงมากที่สุดในขณะนี้ แต่เป็นห่วงหรือบ่นอย่างเดียวคงไม่มีประโยชน์อะไร ขอแนะนำให้เตรียมพร้อมเลือกตั้งกันเสียแต่เนิ่นๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่ในเอกสารที่แนบด้านข้าง

โดยคนไทยในต่างแดนสามารถแจ้งความจำนงขอใช้ สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ สถานทูต หรือ สถานกงสุลไทย ของไทย สำหรับชาวบอสตัน ต้องแจ้งต่อสถานกงสุลใหญ่ นครนิวยอร์ค โดยแจ้งทางไปรษณีย์ได้ พร้อมแนบเอกสารดังระบุข้างล่าง

การแจ้งขอใช้สิทธกระทำได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น 2-3 เดือนก่อนการเลือกตั้ง แต่เพื่อความแน่ใจว่าท่านจะมีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ท่านควรแจ้งความประสงค์ของใช้สิทธิฯ แต่เนิ่นๆ

หลักฐานที่ใช้
1) สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลของท่าน และหน้าที่มีการต่ออายุ หาก หนังสือเดินทางของท่านมีการต่ออายุ) หรือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
2)
แบบฟอร์ม คำร้องขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ส่งที่ Royal Thai Consulate-General 351 East 52nd Street, New York, NY. 10022

หากสนใจเพิ่มเติม ก็ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ได้จากเว็บไซด์ http://www.thaiconsulnewyork.com/ หรือ www.mfa.go.th/overseas และ www.khonthai.com

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ นครนิวยอร์ค โดยตรง ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 212 754 1770, 212 754 1893-6 และ 212 754 2536-38

ไม่มีความคิดเห็น: