2551-10-24

ร่วมทำบุญกฐิน และชมฟรีคอนเสิร์ต อาทิตย์ 26 นี้


ร่วมทำบุญทอดกฐิน และชมคอนเสิร์ต นกแล ฟรี วันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค. นี้ ที่ร้าน Lemon Tree ใน Burlington
งานเริ่มเวลา 10.30 น. สนใจติดต่อเพิ่มที่ โทร. 617.338.5600 หรือ 617.953.5273
เงินทำบุญร่วมสร้างอุโบสถ และศาลาเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มาทำบุญร่วมกัน และสนุกสนานกับคอนเสิร์ตร่วมกันนะ

2551-10-14

งานวันออกพรรษา - วันปิยมหาราช อาทิตย์ ที่ ๑๙ ตุลาคมนี้

ขอเชิญร่วมงานวันออกพรรษา - วันปิยมหาราช

ณ วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

382 South St. E., Raynham, MA 02767-5130 USA

Phone: (508) 823-1800,(508) 823-5069 Fax: (508) 823-1775

Web site: watnawamin.org; E-mail: watnawamin@yahoo.com

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.. ๒๕๕๑

---------------------

วันออกพรรษา-วันมหาปวารณา คือวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่ในฤดูฝน ของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี อนึ่ง วันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงพัฒนาการศึกษา การทหาร การสื่อสาร การรถไฟ และทรงโปรดให้มีการเลิกทาส โดยมิได้มีการเสียเลือดเนื้อ

เพื่อเป็นการระลึกถึง “วันปิยมหาราช”และ 'วันออกพรรษา-วันมหาปวารณา' คณะ กรรมการอำนวยการ วัดนวมินทรราชูทิศ อุบาสก อุบาสิกา พ่อค้า ประชาชน องค์กร รัฐวิสาหกิจ ชาวไทยในนครบอสตัน และรัฐ ใกล้เคียง ตลอดถึงชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้ร่วมกันจัดงานขึ้น โดยมี คุณอรุณ - คุณพรทิพย์ เนียมพงษ์ เจ้าของกิจการ ร้านอาหาร Sweet Lemon I,II มีกุศลเจตนาแสดงความจำนงเป็นประธานในพิธี