2551-12-21

รับพรดีๆ จากคณะสงฆ์ ในวันปีใหม่ ณ วัดนวมิทร

ขอเชิญร่วมทำบุญปีใหม่ วัดนวมินทรราชูทิศ
วัน พฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2552

เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระเจริญพุทธมนต์ และจับฉลากสอยดาวของขวัญจากวัดนวมินทรราชูทิศและคณะนักเรียนผู้ปกครอง

เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆ รับพรดีๆ จากคณะสงฆ์ กับวันปีใหม่
ณ วัดนวมิทรราชูทิศ นครบอสตัน

ขอสุนทรียภาพแห่งชีวิตจงบังเกิดแด่ทุกท่าน ในรุ่งอรุณแห่งสุนทรียากาสจนสิ้นสุด ทุกรัตติกาล

ขอความเกษมสำราญจงบังเกิดแต่ท่านทุกผู้ทุกคนด้วยเทอญ


วัดนวมินทรราชูทิศ
www.watnawamin.org Email. watnawamin@yahoo.com
Tel 508 823-1800 Fax 508 823-1775

2551-12-19

กงสุลสัญจร 21-22 มีนาคม 2552

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

เรื่อง การบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเบดฟอร์ด มลรัฐแมสซาชูเซ็ท

ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2552

……………………..

                        ด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่  ณ นครนิวยอร์ก จะเดินทางมาเยี่ยมเยียนพบปะชุมชนไทยและให้บริการด้านกงสุลแก่ชุมชนไทยที่พำนักอาศัยในมลรัฐแมสซาชูเซ็ท และบริเวณมลรัฐใกล้เคียง ตามโครงการกงสุลสัญจร ในระหว่าง วันที่ 21 22 มีนาคม 2552 ณ วัดบอสตันพุทธวราราม ในโอกาสการจัดงานเปิดใช้ศาลาเอนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และการทำบุญครบรอบ 11 ปี ของวัดบอสตันพุทธวราราม โดยมีกำหนดการ ดังนี้

                                    วันเสาร์ที่  21 มีนาคม 2552            ระหว่างเวลา 10.30 น. - 16.00 น.                    

                                    วันอาทิตย์ที่  22 มีนาคม 2552                           09.30 น. - 15.30 น.

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดให้การบริการด้านกงสุล  เกี่ยวกับ

  • การขอหนังสือเดินทางไทย (E-passport)
  • การทำหนังสือมอบอำนาจ การจดทะเบียนเกิด ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ตลอดจน
  •  ให้คำแนะนำ และตอบปัญหาเรื่องต่างๆ  สำหรับผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทางใหม่ (E-passport) 

        ขอให้นำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชนติดตัวมาด้วย  ทั้งนี้ หากต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นคำร้องในเรื่องข้างต้นแล้ว สามารถเข้าไปดูจากเว็บไซด์ของสถานกงสุลใหญ่ฯhttp://www.thaiconsulnewyork.com   หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข (212) 754-1770, (212) 754 2536-38   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

งานทำบุญปีใหม่ พ.ศ. 2552


You're cordially Invite to join us for New Year Cerebration 2009
ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมงานทำบุญ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2552

Sunday - January 04, 2009
Time: 10:00 am. To 1:00 pm.
Location: Lemon Tree Restaurant
211 Middlesex Turnpike Burlingtion, MA 01803

ติดต่อสอบถาม/Information
ที่พำนักสงฆ์ ชั่วคราว 

2 Locust St, Woburn, MA 01801 Te l: 978-551-5034, 781-271-0989