2558-06-18

พิธีสมโภชและเปิดวัดป่าเทมเพิล Temple Forest Monastery, NH อาทิตย์ 28 มิ.ย. นี้
วัดป่าเทมเพิล Temple Forest Monastery เป็น วัดป่าสายหลวงปู่ชา ที่ตั้งอยู่ ณ​ เมือง เทมเพิล รัฐนิวแฮมพ์เชียร์  โดยได้เริ่มสร้างมาประมาณหนึ่งปีที่แล้ว และได้มีงานทอดผ้าป่าไปเมื่อ ต.ค. ปีที่แล้ววัด Temple Forest Monastery New Hampshire ได้รับเกียรติจากพระอาจารย์อาวุโส ๒ รูปจากเมืองไทยซึ่งพระทั้ง ๒ รูปนี้คือ หลวงพ่อเลี่ยมและหลวงพ่อจันดี ท่านทั้งสองเป็นพระสายหลวงปู่ชา และ จะมาจำวัดเป็นระยะเวลา ๑ สัปดาห์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

เนื่องในอากาสนี้ทางวัดจึงถือโอกาสสมโภชและทำพิธีการเปิดวัดอย่างเป็นทางการ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ จึงขอเรียนเชิญสาธุชนท่านมาร่วมพิธี ณ ที่นี้ตามศรัทธา

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
๑๐:๐๐ น. พิธีเปิดวัด
๑๐:๓๐ น. ตักบาตรพระสงฆ์
๑๑:๐๐ น. ถวายภัตตาหาร
๑๓:๐๐ น. ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อเลี่ยม
๑๔:๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์
๑๕:๐๐ น. เสร็จพิธีหมายเหตุ

  • พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธัมโม) เจ้าอาวาส วัดหนองป่าพง ๒๕๒๕ ถึง ปัจจุบัน วัดหนองป่าพง เป็นวัดป่าฝ่ายอรัญวาสี ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นสำนักปฎิบัติธรรมที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสงบเงียบ มีบรรยากาศอันร่มรื่น เหมาะแก่การปฎิบัติธรรม สร้างโดยหลวงพ่อชา สุภทฺโท หรือ พระโพธิญาณเถระ หลวงพ่อเลี่ยมเป็นพระครูสายหลวงปู่ชาสายต่างประเทศและไทย ท่านเป็นที่เคารพเลื่อมใสของคนโดยทั่วไปอย่างยิ่ง
  • หลวงพ่อจันดีเป็นพระที่ได้รับความเคารพและเลื่อมใสอย่างยิ่งอีกรูปหนึ่ง ท่านเติบโตในหมู่บ้านเดียวกับหลวงพ่อชา ปัจจุบันหลวงพ่อจันทร์ดีเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวัน จังหวัดชลบุรี

http://forestmonastery.org/calendar/2015/6/28/opening-day-celebration


Temple Forest Monastery 
ที่อยู่ 28 Jessen Ln, Temple, NH, 03084 USA
โทร. (603) 654-2292 (เฉพาะ ช่วงเช้า 8–11 โมง)2558-04-04

เชิญร่วมงานสงกรานต์ 2015

งานมหาสงกรานต์ ที่วัดนวมินทร์  เสาร์ 11 อาทิตย์ 12 เมษายน

งานประเพณีสงกรานต์ ที่วัดบอสตัน  อาทิตย์ 26 เมษายน


เชิญสมัครอบรมการพัฒนาจิตและสมาธิ 10 เม.ย. นี้

 ข่าวจาก ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ และให้คำปรึกษา สมาคมไทยบอสตัน 
Thai Association of Boston Public Relations Center


Learn How to Eradicate Stress, Tension and Anxiety.
Learn Total Relaxation; Practice Mind Purification
Heal Body and Mind; Balance Reason and Emotion
Achieve Inner Peace, Harmony & Enhance Happiness in Life

Join internationally well-known Meditation and Spiritual Healing Master, Dr.Ven Phrakrusiriatthavides, Thai Theravadin Buddhist Missionary from Wat Thai of Washington,D.C.. 
Enjoy the fresh air on spring time as you learn a most valuable technique for living a life of peace & joy.

click below to read more