2558-04-04

เชิญร่วมงานสงกรานต์ 2015

งานมหาสงกรานต์ ที่วัดนวมินทร์  เสาร์ 11 อาทิตย์ 12 เมษายน

งานประเพณีสงกรานต์ ที่วัดบอสตัน  อาทิตย์ 26 เมษายน


เชิญสมัครอบรมการพัฒนาจิตและสมาธิ 10 เม.ย. นี้

 ข่าวจาก ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ และให้คำปรึกษา สมาคมไทยบอสตัน 
Thai Association of Boston Public Relations Center


Learn How to Eradicate Stress, Tension and Anxiety.
Learn Total Relaxation; Practice Mind Purification
Heal Body and Mind; Balance Reason and Emotion
Achieve Inner Peace, Harmony & Enhance Happiness in Life

Join internationally well-known Meditation and Spiritual Healing Master, Dr.Ven Phrakrusiriatthavides, Thai Theravadin Buddhist Missionary from Wat Thai of Washington,D.C.. 
Enjoy the fresh air on spring time as you learn a most valuable technique for living a life of peace & joy.

click below to read more