2552-05-01

ทำบุญวันวิสาขบูชา 10 พ.ค. นี้


วัดนวมินทรราชูทิศฯ ขอเชิญร่วมงานทำบุญวันวิสาขบูชา วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2552

และ

ขอเชิญร่วมวิปัสสนากรรมฐาน กับ พระอาจารย์ อารียะวังโส วันที่ 22-30 พฤษภาคมนี้

ณ วัดนวมินทรราชูทิศฯ 382 South St. E Raynham, MA 02767 Phone 617-926-0382
Email : watnawamin@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: