2552-07-25

กงสุลสัญจร บอสตัน 15-16 ส.ค. นี้

ด้วย คณะเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก จะเดินทางมาเยี่ยมเยียนพบปะชุมชนไทยและให้บริการด้านกงสุลแก่ชุมชนไทยที่ พำนักอาศัยในมลรัฐแมสซาชูเซ็ท และบริเวณมลรัฐใกล้เคียง ตามโครงการกงสุลสัญจร ใน วันที่ 15 –16 สิงหาคม 2552 โดย

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดให้การบริการด้านกงสุล เกี่ยวกับ

  • การขอหนังสือเดินทางไทย (E-passport)
  • การทำหนังสือมอบอำนาจ การจดทะเบียนเกิด ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ตลอดจน
  • ให้คำแนะนำ และตอบปัญหาเรื่องต่างๆ สำหรับผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทางใหม่ (E-passport)

ขอให้นำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชนติดตัวมาด้วย ทั้งนี้ หากต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นคำร้องในเรื่อง ข้างต้นแล้ว สามารถเข้าไปดูจากเว็บไซด์ของสถานกงสุลใหญ่ฯhttp://www.thaiconsulnewyork.com หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข (212) 754-1770, (212) 754 2536-38 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น: