2552-08-04

งานวันแม่แห่งชาติประจําปี 2552

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในนครนิวยอร์กและมลรัฐใกล้เคียง
ร่วมงานวันแม่แห่งชาติประจําปี 2552
ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมที่
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก
โทรศัพท์ (212) 754-1770

ไม่มีความคิดเห็น: