2553-06-15

วัดบอสตันจัดงานทำบุญฉลองศาลาอเนกประสงค์ฯ เทศน์มหาขาติ อาทิตย์นี้ 20 มิ.ย.


You're Cordially invite to come for join the Grand Opening of New Building at Wat Boston on Sunday, June 20 ,2010

ขอเชิญร่วมงานทำบุญฉลองศาลาอเนกประสงค์ฯ ฟังเทศน์มหาชาติ และปฏิบัติธรรม-รักษาศิล (กินเจ)
วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553 ที่วัดบอสตัน รายละเอียดตามลิงค์


หมายเหตุ หากไม่มีรถไปเอง มีคนจัดบริการรับส่ง รถออกหน้าร้านมณเฑียร 9.30 น. ติดต่อ ที่ 617-314-0987

ไม่มีความคิดเห็น: