2554-12-02

เชิญร่วมถวายพระพรในหลวง ณ จัตรัสภูมิพล อา 4 ธ.ค. นี้

รียน ประชาชนชาวไทยที่อยู่ในเขต New England 
เรื่อง  การถวายพระพร  ณ จัตรัสภูมิพล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา

          เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช จะทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา ครบ 7 รอบ มูลนิธิ KTBF (The King of Thailand Birthplace Foundation)   ร่วมกับสมาคมไทยบอสตัน ได้จัดให้มีการถวายพระพร ณ จัตรัสภูมิพล นำโดยตัวแทนจากองค์กร และสถาบันต่างๆ ร่วมถวายสักการะ ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม เวลา 14.00 นาฬิกา (2PM) เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดิต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา

          จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชาวไทยในเขต New England ไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
นายต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล
นายกสมาคมไทยบอสตัน

หมายเหตุ: คาดว่าจะใช่เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง กรุณาแต่งกายชุดไทย หรือแต่งกายสุภาพ และจะมีการบันทึกภาพเพื่อถ่ายทอดสดไปยังไปประเทศไทย ร่วมกับรัฐอื่นๆ ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม ในการนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: