2558-04-04

เชิญสมัครอบรมการพัฒนาจิตและสมาธิ 10 เม.ย. นี้

 ข่าวจาก ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ และให้คำปรึกษา สมาคมไทยบอสตัน 
Thai Association of Boston Public Relations Center


Learn How to Eradicate Stress, Tension and Anxiety.
Learn Total Relaxation; Practice Mind Purification
Heal Body and Mind; Balance Reason and Emotion
Achieve Inner Peace, Harmony & Enhance Happiness in Life

Join internationally well-known Meditation and Spiritual Healing Master, Dr.Ven Phrakrusiriatthavides, Thai Theravadin Buddhist Missionary from Wat Thai of Washington,D.C.. 
Enjoy the fresh air on spring time as you learn a most valuable technique for living a life of peace & joy.

click below to read more
ไม่มีความคิดเห็น: