2550-07-05

ร่วมทำบุญ หล่อเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชา 29 ก.ค. ที่วัดนวมินทร


ขอเชิญ­ร่วมบำเพ็­ญกุศลในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา

ร่วมหล่อเทียนพรรษา และ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดนวมินทรราชูทิศ

วันอาทิตย์ ที่ 29 กรกฎาคม นี้ ตั้งแต่่เช้า ถึงสี่โมงเย็น


YOU ARE CORDIALLY INVITED TO PARTICIPATE IN ASALHA PUJA DAY- OUR CANDLE CASTING CEREMONY @ WAT NAWAMINTARARACHUTIS
(THE BUDDHIST MEDITATION CENTER) ON SUNDAY, JULY 29, 2007 {B.E. 2550}
RAYNHAM, MASSACHUSSETTS

กำหนดการ
Sunday, July 29, 2007
06:00 AM Morning Chanting and Vipassana Meditation
09:00 AM Phapa Tree set up. Donation Making
10:00 AM Pay Homage to the Triple Gem
- Ceremony of ‘The Lighting of the Candles and joss sticks’ in honor of The Buddha, The Dhamma, and The Sangha by the president of the ceremony. The president of the ceremony leads the congregation in asking for the Five Precepts from The Sangha
10:30 AM Alms Offering Ceremony
11:00 AM Lunch offerings for the monks and worshippers
11:20 AM Cultural Performances by the Sunday School Students of Wat Nawaminฯ
12:00 Noon Buddhist Retreat is marked by the ceremony of presenting candles
13:00 PM Offering ceremony of flowers, candles, and incense known as Asalha Puja Pamsakula – the dedication of merits to the ancestors
- Offering to the monks
- Speech by The president of ceremony
- Monks give rejoicing chants
- Candle Casting Ceremony
- Congregation assembles for group photographs

ไม่มีความคิดเห็น: