2550-07-15

กงสุลสัญจรครั้งที่ 7


ข่าวจาก สำนักเลขานุการสมาคมไทยบอสตัน - กงสุลสัญจรครั้งที่ 7

ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในรัฐแมสซาชูเซสต์และรัฐใกล้เคียงร่วมใช้บริการ “กงสุลสัญจรครั้งที่ 7”

ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก จะเดินทางมาให้ บริการที่นครบอสตัน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2550

ที่ Lemon Tree Restaurant, 211 Middlesex Turnpike, Burlington, MA 01803

วันที่ 15 กรกฎาคม 2550

ที่ วัดบอสตันพุทธวราราม, 125 North Rd., Bedford, MA 01730


พี่น้องชาวไทยท่านใดที่มีความประสงค์ จะขอต่ออายุหนังสือเดินทาง (Passport), แจ้งเกิดบุตร-ธิดา, หรือขอเอกสารใบมอบอำนาจ ฯลฯ เรียนเชิญไปใช้บริการได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

อนึ่ง สำหรับผู้ที่จะต่ออายุหนังสือเดินทาง กรุณานำหนังสือเล่มเดิมพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และ/หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) ไปด้วย หากสงสัยโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานกงสุลฯ โทรศัพท์ฯ (212) 754-1770, 754-1896 และ 754 1836-38

สำนักเลขานุการสมาคมไทยบอสตัน Tel. 617-319-6383

ไม่มีความคิดเห็น: