2550-08-28

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่วัดนวมินทร์ วันที่ 9 เดือน 9


ขอเชิ­ญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ วัดนวมินทรราชูทิศ
382 South Street East, Raynham, MA 02767, USA
พระพรหมวชิร­าณ
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา
ประธานกรรมการอำนวยการวัดนวมินทรราชูทิศ
ประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ประธานฝ่ายฆราวาส
You are cordially invited to participate in a special exhibition
Of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, Rama IX
In Commemoration of His 80th birthday anniversary
Sunday, September 9, 2007, 9 A.M. - 12 P.M.
To be held at Wat Nawamintararachutis
382 South Street East, Raynham, MA 02767, USA
Phone: (508) 823-1800, Fax: (508) 823-1775
watnawamin.org

ไม่มีความคิดเห็น: