2551-03-26

พิธีสวดพระอภิธรรมเนื่องในวาระครบ 100 วันพระพี่นาง

ข่าวการกุศลจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก
การจัดพิธีสวดพระอภิธรรมเนื่องในวาระครบ 100 วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก กำหนดจะจัดพิธีสวดพระอภิธรรมเนื่องในวาระครบ 100 วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก
ในวันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2551 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
เวลา 10.15 น. - พร้อมกัน ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม
เวลา 10.30 น. - ประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
- เจ้าหน้าที่กล่าวคำอาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- เจ้าหน้าที่กล่าวคำอาราธนาธรรม
- ประธานในพิธี จุดเทียนหน้าตู้พระธรรม
- คณะสงฆ์สวดพระอภิธรรม – บังสุกุล
- ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
เวลา 11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
- คณะสงฆ์อนุโมทนา
- เสร็จพิธี
จึงขอเรียนเชิญคนไทยละครอบครัวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมฯ ที่วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก ในวัน เวลาดังกล่าวด้วย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก เลขที่ 76-16 46th Avenue, Elmhurst, 11373 Tel.(718) 803-9881

ไม่มีความคิดเห็น: