2551-11-25

กงสุลไทยนิวยอร์คเชิญร่วมงานวันเฉลิม 5 ธ.ค.

เชิญชวนชาวไทยในสหรัฐ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2551 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์
110 Rustic Road, Centereach, NY 11720
เริ่มเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่ 9.30 น.
พิธีสงฆ์ เริ่ม 10.30 น.
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เริ่ม 13.00 น.
ตามด้วยการฉายวิดีทัศน์ และ การแสดงของชุมชนไทยในนิวยอร์คและใกล้เคียง

ไม่มีความคิดเห็น: