2551-11-28

งานวันเฉลิม 7 ธ.ค. นี้ ที่วัดนวมินทร์ บอสตัน

วัดนวมินทรราชูทิศ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติบำเพ็ญพระราชกุศล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ศกนี้

ณ วัดนวมินทรราชูทิศ แห่งนครเคมบริดจ์-บอสตัน

382 South Street East Raynham, MA 02767-5130

Phone: 508-823-1800, 508-823-5069 Fax: 508-823-1775

E-mail: watnawamin@yahoo.com


กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้าและเจริญภาวนา
เวลา ๐๘.๐๐ น. เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนกราบนมัสการ “สมเด็จพระนวมินทรศาสดา”
เวลา ๐๙.๐๐ น. สาธุชนพร้อมกันที่ศาลาบำเพ็ญกุศล ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปราโมทย์ บุนนาค ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-พิธีกรนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และอาราธนาศีล ๕
-ประธานสงฆ์ให้ศีล
-พิธีกรอาราธนาพระปริตร
-พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (ใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที)
เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เสร็จแล้วสาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล

จึง ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านพร้อมด้วยครอบครัวไปร่วมพิธีบำเพ็ญพระราช กุศลเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งนี้ ตามวันเวลาและสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ไม่มีความคิดเห็น: