2551-12-19

งานทำบุญปีใหม่ พ.ศ. 2552


You're cordially Invite to join us for New Year Cerebration 2009
ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมงานทำบุญ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2552

Sunday - January 04, 2009
Time: 10:00 am. To 1:00 pm.
Location: Lemon Tree Restaurant
211 Middlesex Turnpike Burlingtion, MA 01803

ติดต่อสอบถาม/Information
ที่พำนักสงฆ์ ชั่วคราว 

2 Locust St, Woburn, MA 01801 Te l: 978-551-5034, 781-271-0989
 

ไม่มีความคิดเห็น: