2551-12-21

รับพรดีๆ จากคณะสงฆ์ ในวันปีใหม่ ณ วัดนวมิทร

ขอเชิญร่วมทำบุญปีใหม่ วัดนวมินทรราชูทิศ
วัน พฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2552

เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระเจริญพุทธมนต์ และจับฉลากสอยดาวของขวัญจากวัดนวมินทรราชูทิศและคณะนักเรียนผู้ปกครอง

เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆ รับพรดีๆ จากคณะสงฆ์ กับวันปีใหม่
ณ วัดนวมิทรราชูทิศ นครบอสตัน

ขอสุนทรียภาพแห่งชีวิตจงบังเกิดแด่ทุกท่าน ในรุ่งอรุณแห่งสุนทรียากาสจนสิ้นสุด ทุกรัตติกาล

ขอความเกษมสำราญจงบังเกิดแต่ท่านทุกผู้ทุกคนด้วยเทอญ


วัดนวมินทรราชูทิศ
www.watnawamin.org Email. watnawamin@yahoo.com
Tel 508 823-1800 Fax 508 823-1775

ไม่มีความคิดเห็น: