2551-12-19

กงสุลสัญจร 21-22 มีนาคม 2552

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

เรื่อง การบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเบดฟอร์ด มลรัฐแมสซาชูเซ็ท

ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2552

……………………..

                        ด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่  ณ นครนิวยอร์ก จะเดินทางมาเยี่ยมเยียนพบปะชุมชนไทยและให้บริการด้านกงสุลแก่ชุมชนไทยที่พำนักอาศัยในมลรัฐแมสซาชูเซ็ท และบริเวณมลรัฐใกล้เคียง ตามโครงการกงสุลสัญจร ในระหว่าง วันที่ 21 22 มีนาคม 2552 ณ วัดบอสตันพุทธวราราม ในโอกาสการจัดงานเปิดใช้ศาลาเอนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และการทำบุญครบรอบ 11 ปี ของวัดบอสตันพุทธวราราม โดยมีกำหนดการ ดังนี้

                                    วันเสาร์ที่  21 มีนาคม 2552            ระหว่างเวลา 10.30 น. - 16.00 น.                    

                                    วันอาทิตย์ที่  22 มีนาคม 2552                           09.30 น. - 15.30 น.

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดให้การบริการด้านกงสุล  เกี่ยวกับ

  • การขอหนังสือเดินทางไทย (E-passport)
  • การทำหนังสือมอบอำนาจ การจดทะเบียนเกิด ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ตลอดจน
  •  ให้คำแนะนำ และตอบปัญหาเรื่องต่างๆ  สำหรับผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทางใหม่ (E-passport) 

        ขอให้นำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชนติดตัวมาด้วย  ทั้งนี้ หากต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นคำร้องในเรื่องข้างต้นแล้ว สามารถเข้าไปดูจากเว็บไซด์ของสถานกงสุลใหญ่ฯhttp://www.thaiconsulnewyork.com   หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข (212) 754-1770, (212) 754 2536-38   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

ไม่มีความคิดเห็น: